Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie powołany został jako jednostka gospodarcza na podstawie Zarządzenia Nr 12/80 z dnia 19 listopada 1980 r. Zrzeszenia Gospodarki Turystycznej PTTK w Warszawie.
 Podstawę działania tej jednostki określa statut PTTK oraz uchwały Zarządu Głównego.

 System działania i ekonomiki OZGT PTTK oparty jest na wpływach z umów dzierżaw i najmu pochodzących z administracji następujących obiektów:

  • Dom Turysty PTTK w Krakowie
  • budynek przy ul. Jagiellońskiej 6/6a w Krakowie
  • Dom Wycieczkowy PTTK w Myślenicach - Zarabiu
  • nieruchomość przy ul. Szczecińskiej 6 w Krakowie
  •  Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK działa obecnie jako wewnętrzna jednostka gospodarcza PTTK w ramach osobowości prawnej Zarządu Głównego PTTK.
     Wypracowany zysk jest corocznie odprowadzany w 100% do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z przeznaczeniem na cele statutowe.